ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

چگونگی ثبت شرکت با مسئولیت محدود

چگونگی ثبت شرکت با مسئولیت محدود


در میان تمام قالب های ثبت شرکت ، شرکت با مسئولیت محدود آمار بالای به ثبت رسیدن در کشور را به خود اختصاص داده است. با توجه به شرایط چگونگی ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، شمار بسیاری از متقاضیان مبادرت به ثبت شرکت با مسئولیت محدود می نمایند.  شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که حداقل با دو  عضو تشکیل می گردد . هر کدام از اعضا فقط به اندازه میزان سرمایه اعلامی خود به شرکت تعهد دارند . در صورتیکه تعداد اعضا از 12 نفر بیشتر شود ، هیئت ناظر تشکیل می گردد که این هیئت مسئول اداره مجمع عمومی عادی است . در این نوع شرکت ها ، کلیه اعضا هیئت مدیره می توانند خارج از اعضا باشند. 


گذار واژه ها : چگونگی ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، انواع ثبت شرکت ، بررسی انواع ثبت شرکت ،  مؤسسه ثبت شرکت تمدن